Sepetim

Mini Sepet

Gizlilik ve Kullanım Sözleşmesi

TANIMLAR
Hizmet sunan : Lazer Optik Sağlık Turizm Yatırımı San. ve Tic. Ltd. Şti. sözleşmede “Lazer Optik”
olarak anılacaktır.

Adres : Nispetiye Caddesi, Ahular Sokak, No:22 Etiler / İstanbul
Şirket Telefonu: 0212 263 73 73
Müşteri Hizmetleri: [email protected]
: www.papary.com.tr sitesine giriş yapan ve siteden yararlanan kişileri ifade eder.
Kullanıcı

Sözleşmede “Kullanıcı” olarak anılacaktır.

 

KULLANIM KOŞULLARI

Bu Kullanıcı Şartları www.papary.com.tr web sitesinin genel kullanım şartlarını ve bunlarla ilgili
olarak site kullanıcılarının uyması gereken genel kuralları ve yasal sorumlulukları içerir. Bu siteyi
kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu site için Kullanıcı Şartlarını kabul
etmiş olduğunuzu beyan etmektesiniz. Lazer Optik Sağlık Turizm Yatırımı San. ve Tic. Ltd. Şti. dilediği
zaman bu Kullanıcı Şartları’nın içeriğini değiştirme yetkisini saklı tutar.
Güvenlik ve Kullanım Kuralları
www.papary.com.tr sitesini kullanmak ücretsizdir. Ancak bazı durumlarda, site yönetimi üyenin site
kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlerde bulunan kişi veya kişiler hakkında kanuni işlem
yapma hakkını saklı tutar:
1.1. Siteye üye olabilmek için verdiği kişisel bilgilerin yanlış, düzensiz, eksik, yanıltıcı olması, genel
ahlak kurallarına uygun olmayan ve yasalara aykırı ifadeler içermesi,
1.2. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,
1.3. Kullanıcılara verilen ya da kullanıcıların belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım
haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması ya da bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler
tarafından kullanılması,
1.4. Sitenin güvenliğini tehlikeye düşüren, engelleyebilecek olan ve sitenin içerisinde muhafaza edilen
kişisel bilgilere yetkisiz ulaşım sağlamaya yarayan yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması,
yapılmaya çalışılması, her türlü bilginin izinsiz olarak alınması, silinmesi, değiştirilmesi
1.5. Bir üyeye ait birden fazla hesap olması.
2. Site İçeriğinin Kullanımı
2.1.
www.papary.com.tr'da sunulan görsel ve yazılı içerik üyelerin ve ziyaretçilerin kişisel kullanımı
içindir. Site içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, marka, iş metodu ve sair her türlü materyaller
(“Materyaller”) ve bunlara ilişkin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları, Lazer Optik’e ait olup yasal
koruma altındadır, ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu
sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Lazer
Optik’in izni olmadan kullanmak yasaktır.
2.2. Bu web sitesi tasarımı, düzenlenmesi ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılım Lazer
Optik’e ait olup izinsiz kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
2.3.Bu web sitesine iletilen tüm yorum, öneri ve eleştirileri yeniden ve halka açık şekilde yayımlama
hakkı Lazer Optik’e aittir. Lazer Optik bu öneri eleştiri ve yazıları pazarlama amacıyla kullanabilir.
Yazan kişi, fikri mülkiyet iddiasında bulunamaz.
3. Sorumluluklar
3.1.
Kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet
verebilmek amacı ile takip edilmekte, kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı
kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız
firmalarla paylaşılabilir. Kullanıcı, söz konusu bilgilerin paylaşılması nedeniyle Lazer Optik’ten maddi
manevi zarar ziyan adı altında veya başka bir sebeple hiçbir talepte bulunamaz.

3.2. Kullanıcı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra
işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek bu
siteyi kullanabilir.
3.3. Kullanıcı, bu web sitesinin hizmetlerinden yararlanırken, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
ve
www.papary.com.tr tarafından yayımlanacak her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder.
Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü
sorumluluk Kullanıcıya aittir.
3.4. www.papary.com.tr ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır.
Söz konusu yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya
hasar görmesinden Lazer Optik sorumlu tutulamaz.
3.5. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından bu site üzerinden yapılabilir. Üyeliğini
bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir.
3.6. www.papary.com.tr ya da kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her
türlü kaydı silip silmeme kararı Lazer Optik’e aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak
veya tazminat talebinde bulunamaz.
3.7. www.papary.com, kendi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya
referans içerebilir. Lazer Optik, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu
değildir.
3.8. Lazer Optik, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak
kaydıyla, kullanıcı hesaplarına bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak
kullanma hakkını saklı tutar.
3.9. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri
kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.
3.10. www.papary.com.tr’ un kullanıcılarının kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığı
önlemler ve bu konudaki genel politikalarını okumak için, lütfen “Gizlilik Politikası” bölümünü
okuyunuz. Kullanıcı, bu sitenin servislerinden faydalanmaya başladığı andan itibaren bu kullanıcı
şartlarının tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş
olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Lazer Optik’in uğrayacağı her türlü zararı tazmin
etmeyi kabul eder. Lazer Optik, Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu
kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya
idari/adli para cezaları için Kullanıcıya rücu hakkına sahiptir.
4. Lazer Optik’in Hak ve Yükümlülükleri
4.1.
Lazer Optik, usulüne uygun olarak www.papary.com.tr sitesine kayıt olan kullanıcının sözleşme
konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcının
www.papary.com.tr sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj,
kazançlara müdahale amaçlı girişiminin tespit edilmesi ve/veya siber saldırıya neden olduğunun
belirlenmesi, resmî makamlar tarafından kullanıcıya yönelik suç duyurusu bulunması ya da resmi
soruşturma talebi gelmesi halinde,
www.papary.com.tr / Lazer Optik ilgili üyenin kimlik bilgilerini
araştırma, açıklama, resmi kurumlara verme hakkına sahiptir.
4.2. Lazer Optik, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, bu kullanıcı şartlarında herhangi
bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Lazer Optik, herhangi bir değişiklik olması
halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak,
gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım
şartları,
www.papary.com.tr 'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve bu sitesinin veya
hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
4.3.Bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket eden, sözleşme hükümlerine, yasalara, ahlak ve adaba,
aykırı materyalleri www.papary.com sitesine gönderen, sözleşme şartlarına uymayan üyenin üyeliği,
engellenebileceği gibi herhangi bir bildirim yapılmaksızın Lazer Optik tarafından tek taraflı olarak sona
erdirilebilir.

5. Kullanıcı Şartlarının Yürürlüğe Girmesi
Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya
da sipariş verdiği andan itibaren Kullanıcı Şartlarına uymayı taahhüt kabul etmiş sayılır.
6. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve
İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
7. Tebligat Adresleri
7.1.
Kullanıcının www.papary.com'a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak
yapılacak her türlü bildirim için kullanılacak elektronik posta adresi olarak kabul edilir.
7.2. Taraflar, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün
içinde bildirmedikçe, mevcut elektronik posta adresine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve
kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
7.3. www.papary.com.tr Kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresine yapacağı her türlü bildirimin,
elektronik postanın Kullanıcının e-posta adresine gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra kullanıcıya
ulaştığı kabul edilecektir.
Kullanıcı, bu Kullanım Şartları’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını ve kabul
ettiğini beyan ve taahhüt eder.
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
www.papary.com.tr, web sitesini kullanan, buradan alış-veriş yapan ve bu siteye kayıt olan
kullanıcıların kendi istekleri ile bu siteyi kullanmak üzere vermiş oldukları bazı kişisel bilgileri (isim,
yaş, ilgi alanları, e-posta adresleri vs.) kendi güvenli sistemi içerisinde muhafaza etmektedir.
Sistemlerimizde toplanan bu bilgiler, pazarlama çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel
promosyon faaliyetleri ve çeşitli müşteri sınıflandırma çalışmalarında sadece
www.papary.com.tr bünyesinde kullanılmaktadır. Üyelik formlarından toplanan bilgiler, söz konusu
üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmadıkça, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta veya
başkaca bir ticari amaçla kullanmamakta ya da satılmamaktadır.
Lazer Optik, www.papary.com müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kullanıcılarının
sitede geçirdikleri süre zarfında yapmış oldukları işlemleri, hareket ve tercihleri analiz ederek
yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, kullanıcılara daha özel bir alışveriş
deneyimi yaşatmak amacıyla zaman zaman iş ortaklarımız ile paylaşılabilmektedir.
www.papary.com.tr tarafından toplanılan kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca usulüne uygun
olarak talep edilmesi ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri uyarınca resmi makamlara
açıklanabilir.
Kullanıcıların sisteme girdiği tüm bilgilere
www.papary.com.tr’ un güvenli sistemlerinde sadece ilgili
şirket çalışanlarımız ve kullanıcılarımız ulaşabilmektedir. Bu bilgilerin değiştirilmesi ise sadece
kullanıcıların kendileri tarafından yapılabilir. Bu çerçeve dışındaki üçüncü kişilerin bu bilgilere yasal
yollarla ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
Kullanıcılardan kredi kartı bilgileri ise, siteden alışveriş yapan değerli kullanıcılarımızın güvenliklerini
en üst düzeyde tutmak amacıyla hiçbir şekilde
www.papary.com.tr veya ona hizmet veren şirketlerin
sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin
www.papary.com.tr ara
yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI
:
Ünvanı:
Lazer Optik Sağlık Turizm Yatırımı San. ve Tic. Ltd. Şti
AdresTelefon: : Nispetiye Caddesi, Ahular Sokak, No:22 Etiler / İstanbul +90 0212 263 73 73
E-mail: [email protected]
1.2 -ALICI: Müşteri
MADDE 2- KONU
Bu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait olan http://www.papary.com alan adlı internet
sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı
ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların
hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri,
cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları, bu konuda
yürürlüğe girecek yönetmelikle belirlenecektir.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibi olup, bu
bilgiler ALICI tarafından onaylanmıştır.

Ödeme Şekli:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Kargo Ücreti:
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1.
ALICI, SATICI 'ya ait olan http://www.papary.com alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen
sözleşme konusu ürünün http://www.papary.com alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda
yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön
bilgileri ve diğer bilgileri okuyup, doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda
satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini, kabul ve beyan eder.
4.2. Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını
takip eden, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin
uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği
adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Kargo ücreti yurtiçi gönderilerde ücretsiz olup, yurtdışı
gönderilerde ALICI tarafından karşılanacaktır.

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek
kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa
garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmiş olması
ve ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle
ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ürün bedeli SATICI’nın banka hesabına
geçinceye kadar SATICI ürünü teslim etmek zorunda değildir.
4.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir
şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya
finans kuruluşu ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olan
ürünü 3 gün içinde SATICI'ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7. Sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda,
ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından
kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da
dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde
zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.8. ALICI tarafından, sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM
cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin işbu
sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak
üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nın
[email protected] mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade
yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. ALICI, işbu maddede bahsi geçen şekilde IBAN
numarasını SATICI’ya bildirmediği takdirde herhangi bir talepte bulunamaz. SATICI hiçbir şekilde
elden para iadesi yapmaz.
4.9. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi
olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile sözleşme konusu ürünü 30 günlük
kanuni süre içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya mail yoluyla bildirmekle yükümlüdür. Bu
takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini
ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından
birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine kredi
kartına iade yöntemiyle veya nakten ve defaten banka hesabına ödenir.

4.10. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar,
garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo
giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
4.11. ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/ bulunmakta ve/veya ürünün teslim
edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya
ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal
düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün
kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen
yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICI’nın adresi SATICI’nın
anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün teslim
edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu
kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri iş bu sözleşmede yer alan alıcı/alıcılar
tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında
ALICI SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, ALICI
dilerse sözleşmeden dönebilir.

4.12. ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi
olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
4.13. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından
güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden
mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer
amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın
kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan
etmektedir.
4.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve
bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai
yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’ya aittir.
4.15. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ve adaba
aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve
manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını
önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
4.16. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya
başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/ veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere
link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir
web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere
yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
4.17. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal
nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai
sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi
halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde
bulunma hakkı saklıdır.
MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, işbu sözleşmenin 6. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşme konusu ürünün
kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/ kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma
hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya teyidi alınmak suretiyle
faks, e-mail, telefon veya sürekli bir veri taşıyıcısı ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. maddede
belirtilen ve cayma hakkının şartlı olarak kullanılabileceği ürünlerin ambalajının açılmamış, ürünlerin
kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen
ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi
zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura
aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade
edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet
sözleşmeleri, fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler,
tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri
gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme

ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler, tüketici tarafından ambalajının açılmış olması
şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin
sözleşmeler, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler, bahis ve piyangoya ilişkin
hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye
anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler ile ayrıca, niteliği itibariyle iade
edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan
veya son kullanım tarihi geçen ürünler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye
anında teslim edilen mallar için cayma hakkı kullanılamaz.
MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER
7.1.
18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI'dan alış-veriş
yapamaz.
7.2. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.
MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl
Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya
ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri ile
satıcının şirket merkezi mahkemesi olan İstanbul (Çağlayan)Mahkeme ve icra daireleri de yetkilidir.
Bu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede
düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, Türk Ticaret kanunu,
Borçlar kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SATICI
Lazer Optik Sağlık Turizm Yatırımı San. ve Tic. Ltd. Şti
Tarih:
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
MADDE 1- TARAFLAR
1. -SATICI
ALICI
..................
Tarih:

Ünvanı: Lazer Optik Sağlık Turizm Yatırımı San. ve Tic. Ltd. Şti
Adres: Nispetiye Caddesi, Ahular Sokak, No:22 Etiler / İstanbul
Telefon: +90 0212 263 73 73
E-mail: [email protected]
1.2 -ALICI
Adı/Soyadı/Ünvanı:
Adres:
E-mail:
Telefon:
MADDE 2- KONU
Bu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait http:// www.papary.com alan adlı internet sitesinden
elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi
ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve

yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma
hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları, işbu konuda yürürlüğe
girecek yönetmelikle belirlenecektir.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibi olup, bu
bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

Ödeme Şekli:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Kargo Ücreti:
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1.
ALICI, SATICI'ya ait http://www.papary.com alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme
konusu ürünün http:// www.papart.com alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan
temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve
diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın
almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını
takip eden yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin
uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği
adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Kargo Ücreti ALICI tarafında karşılanacaktır.
4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek
kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa
garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bu ön bilgilendirme sözleşmesinin elektronik ortamda
teyit edilmiş olması ve ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.
Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ürün bedeli
SATICI’nın banka hesabına geçinceye kadar SATICI ürünü teslim etmek zorunda değildir.
4.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir
şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya
finans kuruluşu ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olan
ürünü 3 gün içinde SATICI'ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7. Sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda,
ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından
kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da
dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde
zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8. ALICI tarafından, sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM
cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin işbu
sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak
üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nı
[email protected] mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade
yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. ALICI, işbu maddede bahsi geçen şekilde IBAN
numarasını SATICI’ya bildirmediği takdirde herhangi bir talepte bulunamaz.
SATICI hiçbir şekilde
elden para iadesi yapmaz.
4.9. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi
olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile sözleşme konusu ürünü 30 günlük
kanuni süre içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya mail yoluyla bildirmekle yükümlüdür. Bu
takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini
ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından
birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine kredi
kartına iade yöntemiyle veya nakten ve defaten banka hesabına ödenir.

4.10. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar,
garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo
giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.11. ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/ bulunmakta ve/veya ürünün teslim
edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya
ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal
düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün
kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen
yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICI’nın adresi SATICI’nın
anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün teslim
edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu
kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri iş bu sözleşmede yer alan alıcı/alıcılar
tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında
ALICI SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, ALICI
dilerse sözleşmeden dönebilir.
4.12. ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi
olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
4.13. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından
güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden
mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer
amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın
kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan
etmektedir.
4.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve
bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai
yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’ya aittir.

4.15. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ve adaba
aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve
manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını
önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
4.16. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya
başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/ veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere
link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir
web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere
yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
4.17. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal
nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai
sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi
halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde
bulunma hakkı saklıdır.
MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, işbu sözleşmenin 6. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşme konusu ürünün
kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/ kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma
hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya teyidi alınmak suretiyle
faks, e-mail, telefon veya sürekli bir veri taşıyıcısı ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. maddede
belirtilen ve cayma hakkının şartlı olarak kullanılabileceği ürünlerin ambalajının açılmamış, ürünlerin
kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen
ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi
zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura
aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade
edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet
sözleşmeleri, fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler,
tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri
gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme
ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler,tüketici tarafından ambalajının açılmış olması
şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin
sözleşmeler, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler, bahis ve piyangoya ilişkin
hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye
anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler ile ayrıca, niteliği itibariyle iade
edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan
veya son kullanım tarihi geçen ürünler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye
anında teslim edilen mallar için cayma hakkı kullanılamaz.
MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER
7.1.
18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI'dan alış-veriş
yapamaz.
7.2. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.
MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl
Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya
ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri ile
satıcının şirket merkezi mahkemesi olan İstanbul (Çağlayan)Mahkeme ve icra daireleri de yetkilidir.
Bu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede
düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, Türk Ticaret kanunu,
Borçlar kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


Lazer Optik Sağlık Turizm Yatırımı San. ve Tic. Ltd. Şti.