Tanımlar

Hizmet sunan: Lazer Optik Sağlık Turizm Yatırımı San. ve Tic. Ltd. Şti. sözleşmede “Lazer Optik” olarak anılacaktır.
Adres: Nispetiye Caddesi, Ahular Sokak, No:22 Etiler / İstanbul
Şirket Telefonu: 0212 263 73 73
Müşteri Hizmetleri: [email protected]
www.papary.com.tr sitesine giriş yapan ve siteden yararlanan kişileri ifade eder.
Kullanıcı: Sözleşmede “Kullanıcı” olarak anılacaktır.

Kullanım Koşulları

Bu Kullanıcı Şartları www.papary.com.tr web sitesinin genel kullanım şartlarını ve bunlarla ilgili olarak site kullanıcılarının uyması gereken genel kuralları ve yasal sorumlulukları içerir. Bu siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu site için Kullanıcı Şartlarını kabul etmiş olduğunuzu beyan etmektesiniz. Lazer Optik Sağlık Turizm Yatırımı San. ve Tic. Ltd. Şti. dilediği zaman bu Kullanıcı Şartları’nın içeriğini değiştirme yetkisini saklı tutar. Güvenlik ve Kullanım Kuralları www.papary.com.tr sitesini kullanmak ücretsizdir. Ancak bazı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlerde bulunan kişi veya kişiler hakkında kanuni işlem yapma hakkını saklı tutar:

1.1. Siteye üye olabilmek için verdiği kişisel bilgilerin yanlış, düzensiz, eksik, yanıltıcı olması, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ve yasalara aykırı ifadeler içermesi,

1.2. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,

1.3. Kullanıcılara verilen ya da kullanıcıların belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması ya da bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılması,

1.4. Sitenin güvenliğini tehlikeye düşüren, engelleyebilecek olan ve sitenin içerisinde muhafaza edilen kişisel bilgilere yetkisiz ulaşım sağlamaya yarayan yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması, her türlü bilginin izinsiz olarak alınması, silinmesi, değiştirilmesi

1.5. Bir üyeye ait birden fazla hesap olması.

2. Site İçeriğinin Kullanımı

2.1. www.papary.com.tr’da sunulan görsel ve yazılı içerik üyelerin ve ziyaretçilerin kişisel kullanımı içindir. Site içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, marka, iş metodu ve sair her türlü materyaller (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları, Lazer Optik’e ait olup yasal koruma altındadır, ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Lazer Optik’in izni olmadan kullanmak yasaktır.

2.2. Bu web sitesi tasarımı, düzenlenmesi ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılım Lazer Optik’e ait olup izinsiz kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

2.3. Bu web sitesine iletilen tüm yorum, öneri ve eleştirileri yeniden ve halka açık şekilde yayımlama hakkı Lazer Optik’e aittir. Lazer Optik bu öneri eleştiri ve yazıları pazarlama amacıyla kullanabilir. Yazan kişi, fikri mülkiyet iddiasında bulunamaz.

3. Sorumluluklar

3.1. Kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet verebilmek amacı ile takip edilmekte, kayıt altına alınmaktadır. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılabilir. Kullanıcı, söz konusu bilgilerin paylaşılması nedeniyle Lazer Optik’ten maddi manevi zarar ziyan adı altında veya başka bir sebeple hiçbir talepte bulunamaz.

3.2. Kullanıcı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek bu siteyi kullanabilir.

3.3. Kullanıcı, bu web sitesinin hizmetlerinden yararlanırken, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve www.papary.com.tr tarafından yayımlanacak her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

3.4. www.papary.com.tr ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır. Söz konusu yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden Lazer Optik sorumlu tutulamaz.

3.5. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından bu site üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir.

3.6. www.papary.com.tr ya da kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Lazer Optik’e aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.7. www.papary.com, kendi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Lazer Optik, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

3.8. Lazer Optik, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesaplarına bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

3.9. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

3.10. www.papary.com.tr’ un kullanıcılarının kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığı önlemler ve bu konudaki genel politikalarını okumak için, lütfen “Gizlilik Politikası” bölümünü okuyunuz. Kullanıcı, bu sitenin servislerinden faydalanmaya başladığı andan itibaren bu kullanıcı şartlarının tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Lazer Optik’in uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmeyi kabul eder. Lazer Optik, Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamukurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya rücu hakkına sahiptir.

4. Lazer Optik’in Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Lazer Optik, usulüne uygun olarak www.papary.com.tr sitesine kayıt olan kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının www.papary.com.tr sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişiminin tespit edilmesi ve/veya siber saldırıya neden olduğunun belirlenmesi, resmî makamlar tarafından kullanıcıya yönelik suç duyurusu bulunması ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, www.papary.com.tr / Lazer Optik ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma, açıklama, resmi kurumlara verme hakkına sahiptir.

4.2. Lazer Optik, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, bu kullanıcı şartlarında herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Lazer Optik, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.papary.com.tr ‘da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve bu sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

4.3. Bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket eden, sözleşme hükümlerine, yasalara, ahlak ve adaba, aykırı materyalleri www.papary.com sitesine gönderen, sözleşme şartlarına uymayan üyenin üyeliği, engellenebileceği gibi herhangi bir bildirim yapılmaksızın Lazer Optik tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

5. Kullanıcı Şartlarının Yürürlüğe Girmesi

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Kullanıcı Şartlarına uymayı taahhüt kabul etmiş sayılır.

6. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

7. Tebligat Adresleri

7.1. Kullanıcının www.papary.com’a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için kullanılacak elektronik posta adresi olarak kabul edilir.

7.2. Taraflar, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, mevcut elektronik posta adresine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.3. www.papary.com.tr Kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresine yapacağı her türlü bildirimin, elektronik postanın Kullanıcının e-posta adresine gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu Kullanım Şartları’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Gizlilik Sözleşmesi

www.papary.com.tr, web sitesini kullanan, buradan alış-veriş yapan ve bu siteye kayıt olan kullanıcıların kendi istekleri ile bu siteyi kullanmak üzere vermiş oldukları bazı kişisel bilgileri (isim, yaş, ilgi alanları, e-posta adresleri vs.) kendi güvenli sistemi içerisinde muhafaza etmektedir. Sistemlerimizde toplanan bu bilgiler, pazarlama çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetleri ve çeşitli müşteri sınıflandırma çalışmalarında sadece www.papary.com.tr bünyesinde kullanılmaktadır. Üyelik formlarından toplanan bilgiler, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmadıkça, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta veya başkaca bir ticari amaçla kullanmamakta ya da satılmamaktadır. Lazer Optik, www.papary.com müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kullanıcılarının sitede geçirdikleri süre zarfında yapmış oldukları işlemleri, hareket ve tercihleri analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, kullanıcılara daha özel bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla zaman zaman iş ortaklarımız ile paylaşılabilmektedir. www.papary.com.tr tarafından toplanılan kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca usulüne uygun olarak talep edilmesi ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri uyarınca resmi makamlara açıklanabilir.

Kullanıcıların sisteme girdiği tüm bilgilere www.papary.com.tr’ un güvenli sistemlerinde sadece ilgili şirket çalışanlarımız ve kullanıcılarımız ulaşabilmektedir. Bu bilgilerin değiştirilmesi ise sadece kullanıcıların kendileri tarafından yapılabilir. Bu çerçeve dışındaki üçüncü kişilerin bu bilgilere yasal yollarla ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcılardan kredi kartı bilgileri ise, siteden alışveriş yapan değerli kullanıcılarımızın güvenliklerini en üst düzeyde tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.papary.com.tr veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.papary.com.tr ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar

1.1- Satıcı
:
Ünvanı: Lazer Optik Sağlık Turizm Yatırımı San. ve Tic. Ltd. Şti
Adres / Telefon: : Nispetiye Caddesi, Ahular Sokak, No:22 Etiler / İstanbul +90 0212 263 73 73
E-mail: [email protected]

1.2 -Alıcı
: Müşteri

Madde 2- Konu


Bu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait olan http://www.papary.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları, bu konuda yürürlüğe girecek yönetmelikle belirlenecektir.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından onaylanmıştır.

Ödeme Şekli:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Kargo Ücreti:

Madde 4- Genel Hükümler
4.1. ALICI, SATICI ‘ya ait olan http://www.papary.com alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürünün http://www.papary.com alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup, doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini, kabul ve beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Kargo ücreti yurtiçi gönderilerde ücretsiz olup, yurtdışı gönderilerde ALICI tarafından karşılanacaktır.


4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.


4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ürün bedeli SATICI’nın banka hesabına geçinceye kadar SATICI ürünü teslim etmek zorunda değildir.

4.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşu ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olan ürünü 3 gün içinde SATICI’ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7. Sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. ALICI tarafından, sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nın [email protected] mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. ALICI, işbu maddede bahsi geçen şekilde IBAN numarasını SATICI’ya bildirmediği takdirde herhangi bir talepte bulunamaz. SATICI hiçbir şekilde elden para iadesi yapmaz.

4.9. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile sözleşme konusu ürünü 30 günlük kanuni süre içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya mail yoluyla bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine kredi kartına iade yöntemiyle veya nakten ve defaten banka hesabına ödenir. 


4.10. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.11. ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/ bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICI’nın adresi SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri iş bu sözleşmede yer alan alıcı/alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında ALICI SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir.

4.12. ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

4.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’ya aittir.

4.15. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ve adaba aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

4.16. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/ veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

4.17. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Madde 5- Cayma Hakkı

ALICI, işbu sözleşmenin 6. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/ kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya teyidi alınmak suretiyle faks, e-mail, telefon veya sürekli bir veri taşıyıcısı ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. maddede belirtilen ve cayma hakkının şartlı olarak kullanılabileceği ürünlerin ambalajının açılmamış, ürünlerin kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Madde 6- Cayma Hakkı Kullanılmayacak Ürünler

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri, fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler, tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler, tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler, bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler ile ayrıca, niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallar için cayma hakkı kullanılamaz.

Madde 7- Genel Hükümler

7.1. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.

7.2. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

Madde 8- Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri ile satıcının şirket merkezi mahkemesi olan İstanbul (Çağlayan)Mahkeme ve icra daireleri de yetkilidir. Bu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, Türk Ticaret kanunu, Borçlar kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Satıcı: Lazer Optik Sağlık Turizm Yatırımı San. ve Tic. Ltd. Şti
Tarih:

Bilgilendirme Formu

Madde 1- Taraflar

1. -SATICI ALICI
Tarih:
Ünvanı: Lazer Optik Sağlık Turizm Yatırımı San. ve Tic. Ltd. Şti
Adres: Nispetiye Caddesi, Ahular Sokak, No:22 Etiler / İstanbul
Telefon: +90 0212 263 73 73
E-mail: [email protected]

1.2 -ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı:
Adres:
E-mail:
Telefon:

Madde 2- Konu

Bu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait http:// www.papary.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları, işbu konuda yürürlüğe girecek yönetmelikle belirlenecektir.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.


Ödeme Şekli:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Kargo Ücreti:

Madde 4- Genel Hükümler

4.1. ALICI, SATICI’ya ait http://www.papary.com alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürünün http:// www.papart.com alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.


4.2. Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Kargo Ücreti ALICI tarafında karşılanacaktır.

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.


4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.


4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bu ön bilgilendirme sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ürün bedeli SATICI’nın banka hesabına geçinceye kadar SATICI ürünü teslim etmek zorunda değildir.

4.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşu ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olan ürünü 3 gün içinde SATICI’ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7. Sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 4.8. ALICI tarafından, sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nı [email protected] mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. ALICI, işbu maddede bahsi geçen şekilde IBAN numarasını SATICI’ya bildirmediği takdirde herhangi bir talepte bulunamaz.
 SATICI hiçbir şekilde elden para iadesi yapmaz.

4.9. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile sözleşme konusu ürünü 30 günlük kanuni süre içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya mail yoluyla bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine kredi kartına iade yöntemiyle veya nakten ve defaten banka hesabına ödenir. 


4.10. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.


4.11. ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/ bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICI’nın adresi SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri iş bu sözleşmede yer alan alıcı/alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında ALICI SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir.

4.12. ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

4.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’ya aittir.

4.15. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ve adaba aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

4.16. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/ veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

4.17. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Madde 5- Cayma Hakkı Alıcı

, işbu sözleşmenin 6. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/ kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya teyidi alınma suretiyle faks, e-mail, telefon veya sürekli bir veri taşıyıcısı ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. maddede belirtilen ve cayma hakkının şartlı olarak kullanılabileceği ürünlerin ambalajının açılmamış, ürünlerin kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Madde 6- Cayma Hakkı Kullanılmayacak Ürünler

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri, fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler, tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler,tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler, bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler ile ayrıca, niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallar için cayma hakkı kullanılamaz.

Madde 7- Genel Hükümler

7.1. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.

7.2. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

Madde 8- Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri ile satıcının şirket merkezi mahkemesi olan İstanbul (Çağlayan)Mahkeme ve icra daireleri de yetkilidir. Bu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, Türk Ticaret kanunu, Borçlar kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Lazer Optik Sağlık Turizm Yatırımı San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tanıtım Filmi
×